Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Kelionė

MO nr.

848

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

2.3. Sąmoningai skaityti, stebėti ir koreguoti savo suvokimą. Apmąstyti savo skaitymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.3.2. Atsižvelgiant į tikslą pasirinkti tinkamą skaitymo būdą.

Mokymosi uždaviniai

Rasiu reikalingą informaciją.

Skirsiu kūrinio temą, problemą, atpažinsiu svarbiausias vertybes.

Vertinsiu skaitymą kaip asmeniškai svarbią veiklą, teikiančią malonumą.