Spalvoti vėjai

Peržiūrėta: 99821
Atsisiųsti Temos informacija


Rašinys

Remdamiesi planu, sudarytu minčių žemėlapio metodu, sukursite samprotaujamąjį rašinį „Apie ką kalbėtųsi poetas ir...“. Išsakysite savo nuomonę, ją pagrįsite skaitytų tekstų pavyzdžiais, asmenine patirtimi.

Peržiūrėta: 7141