Titulinis > Temos > „Omega, Alfa, Iks ir Fiks“ > Eilėraščio prasmės

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Eilėraščio prasmės

MO nr.

4580

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.16. Atpažinti tekste metaforą, ironiją, inversiją, pakartojimą, aliteracijas, asonansus, paaiškinti jų paskirtį ir prasmę.

2.1.17. Aptariant tekstus tinkamai vartoti sąvokas, nurodytas Turinio apimtyje.

Mokymosi uždaviniai

Nurodysiu skaitomo kūrinio temą, pagrindinę mintį, nusakysiu svarbiausias jo idėjas.

Apibūdinsiu eilėraščio lyrinį AŠ, nusakysiu jo siekius, vidinę būseną.

Atpažinsiu kalbinės raiškos priemones, nurodysiu jų vaidmenį tekste.

Rasiu tekste ironiją, nusakysiu jos paskirtį.

Rasiu tekste reikalingą informaciją.