Titulinis > Temos > Savi stogai > Interviu

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Interviu

MO nr.

3765

Gebėjimai

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

3.1.2. Rengiantis rašyti įvertinti adresato pasirengimą, numatyti jo lūkesčius ir atitinkamai reaguoti.

3.1.3. Vartoti tinkamas įvardžio formas, kreipinius, mandagumo formules rašant vyresniems, vengti šnekamosios kalbos žodžių, frazių oficialiose situacijose.

3.3.2. Nurodyti, kokios strategijos gali būti taikomos įvairiais rašymo proceso etapais.

Mokymosi uždaviniai

Mokėsiu parengti interviu su šventės organizatoriumi.

Mokėsiu interviu metodą pritaikyti informacijai rinkti.