Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Interviu

MO nr.

169

Gebėjimai

2.2. Atsižvelgiant į mokymosi tikslą dirbti su skirtingo pobūdžio (taip pat ir įvairialypės informacijos) tekstais: savarankiškai susirasti kelis šaltinius ir informaciją nurodyta tema. Tinkamai ją atsirinkti, klasifikuoti. Vertinti šaltinius informatyvum

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

Žinios ir supratimas

2.2.2. Paaiškinti, kokiais būdais galima gauti rašytinės informacijos iš žmonių (anketa, interviu, laiškas ir kt.).

3.1.3. Vartoti tinkamas įvardžio formas, kreipinius, mandagumo formules rašant vyresniems, vengti šnekamosios kalbos žodžių, frazių oficialiose situacijose.

Mokymosi uždaviniai

Mokėsiu panaudoti interviu metodą informacijai rinkti.

Vartosiu tinkamas įvardžio formas ir kreipinius, mandagumo formules, atsižvelgdamas į kalbėjimo situaciją ir adresatą.

Mokėsiu parengti interviu su numanomu pašnekovu.