Titulinis > Temos > Kasdienybės magija > Interviu su rašytoju

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Interviu su rašytoju

MO nr.

713

Gebėjimai

1.1. Nurodyti autoriaus tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti). Suformuluoti klausomo teksto temą, pagrindinę mintį, keliamas problemas, nurodyti pateikiamus argumentus. Atpažinti ironijos atvejus.

1.2. Vertinti klausomo teksto turinį ir raišką bei kalbėjimo kultūrą: remiantis nurodytais kriterijais, išsakyti savo požiūrį, jį argumentuoti.

1.3. Sąmoningai klausytis, pasirinkti tinkamas aktyvaus klausymo strategijas (nusiteikimas aktyviai klausytis, klausymosi tikslo paisymas, informacijos pasižymėjimas).

1.7. Išsakyti savo nuomonę apie menkiau pažįstamus dalykus, vertinti, argumentuoti remiantis patirtimi ir kitais šaltiniais.

Žinios ir supratimas

1.1.1. Suprasti klausymosi svarbą bendraujant, kartu susikurti tinkamo klausymosi taisykles ir jų laikytis.

1.1.4. Skirti temą, pagrindinę mintį ir problemą, teiginį ir įrodymą.

1.2.5. Atpažinti kalbėjimo toną (iškilmingas, neutralus, pajuokiamas, ironiškas), neutralią ir emociškai nuspalvintą leksiką, retorinius klausimus, sušukimus, pakartojimus. Paaiškinti jų paskirtį.

1.3.1. Suprasti, kaip reikia klausytis (dėmesys žodžiams, kurie nukreipia į svarbią informaciją, pauzių reikšmė, pasižymėjimo svarba).

1.7.3. Skirti faktą ir nuomonę.

Mokymosi uždaviniai

Atidžiai klausydamasis atpažinsiu ir nusakysiu išklausyto teksto temą, pagrindinę mintį, tikslus, vertybines nuostatas.

Suprasiu potekstę ir mokėsiu paaiškinti.

Skirsiu faktą ir nuomonę.