Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Istorija

MO nr.

163

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

3.1.1. Paaiškinti, kaip kalbinė raiška ir turinys priklauso nuo tikslo, adresato pasirengimo, situacijos.

3.3.2. Nurodyti, kokios strategijos gali būti taikomos įvairiais rašymo proceso etapais.

Mokymosi uždaviniai

Planuodamas rašyti keliautojo dienoraštį kaupsiu medžiagą nurodyta tema.

Sukursiu dienoraščio įrašą remdamasis šaltinių studijavimu.