Titulinis > Temos > Savi stogai > Istorija

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Istorija

MO nr.

3678

Gebėjimai

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

3.1.12. Komponuoti tekstą laikantis trinarės struktūros reikalavimų (įžanga, dėstymas, apibendrinimas).

3.1.17. Skirti faktą ir nuomonę.

3.1.20. Vartoti emocinę, vertinamojo pobūdžio leksiką, liepiamosios ir tariamosios nuosakos veiksmažodžius, įvairias retorines priemones (retorinius klausimus, inversijas, pakartojimus) įtikinamojo pobūdžio tekstuose.

3.3.2. Nurodyti, kokios strategijos gali būti taikomos įvairiais rašymo proceso etapais.

Mokymosi uždaviniai

Sukursiu istoriją nurodyta tema atsižvelgdamas į tikslą, situaciją, adresatą.

Remdamasis autentiškais įspūdžiais, interviu arba informacijos šaltiniais papasakosiu apie šventę – atskleisiu jos savitumą.