Titulinis > Temos > Praeities ornamentai > Istorinė atmintis

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Istorinė atmintis

MO nr.

2824

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.6. Skirti faktą ir nuomonę.

2.1.8. Skirti negrožinio teksto autoriaus ir jo cituojamuose šaltiniuose reiškiamus požiūrius.

2.1.12. Skirti literatūros tipus: istorinė, nuotykių, detektyvinė, komiškoji, fantastinė, žinoti esminius požymius.

2.1.17. Aptariant tekstus tinkamai vartoti sąvokas, nurodytas Turinio apimtyje.

Mokymosi uždaviniai

Skirsiu faktą ir nuomonę.

Mokėsiu apibūdinti kūrinio veikėją, nusakysiu svarbiausius jo bruožus.

Mokėsiu palyginti du skirtingų stilių tekstus.

Mokėsiu daryti teksto esmę apibendrinančias išvadas.