Titulinis > Temos > Sustabdyta akimirka > Kas yra dienoraštis?

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Kas yra dienoraštis?

MO nr.

168

Gebėjimai

1.1. Nurodyti autoriaus tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti). Suformuluoti klausomo teksto temą, pagrindinę mintį, keliamas problemas, nurodyti pateikiamus argumentus. Atpažinti ironijos atvejus.

1.2. Vertinti klausomo teksto turinį ir raišką bei kalbėjimo kultūrą: remiantis nurodytais kriterijais, išsakyti savo požiūrį, jį argumentuoti.

Žinios ir supratimas

1.1.2. Skirti kalbėjimo tikslus: informuoti, sudominti, įtikinti.

1.1.4. Skirti temą, pagrindinę mintį ir problemą, teiginį ir įrodymą.

1.1.5. Pasižymėti svarbiausią informaciją.

1.2.5. Atpažinti kalbėjimo toną (iškilmingas, neutralus, pajuokiamas, ironiškas), neutralią ir emociškai nuspalvintą leksiką, retorinius klausimus, sušukimus, pakartojimus. Paaiškinti jų paskirtį.

Mokymosi uždaviniai

Atidžiai klausydamasis atpažinsiu ir nusakysiu išklausyto teksto temą, pagrindinę mintį, tikslus.

Atpažinsiu kalbėtojo intonacijas, apibūdinsiu kalbėjimo stilių, skirsiu, kurios kalbinės priemonės padeda kalbėti įtaigiai.

Skirsiu publicistinį kalbos stilių.