Titulinis > Temos > Rimti pokštai > Kelionė

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Kelionė

MO nr.

2569

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.12. Skirti literatūros tipus: istorinė, nuotykių, detektyvinė, komiškoji, fantastinė, žinoti esminius požymius.

2.1.13. Skirti autorių, pasakotoją, lyrinį Aš.

2.1.16. Atpažinti tekste metaforą, ironiją, inversiją, pakartojimą, aliteracijas, asonansus, paaiškinti jų paskirtį ir prasmę.

2.1.17. Aptariant tekstus tinkamai vartoti sąvokas, nurodytas Turinio apimtyje.

Mokymosi uždaviniai

Atpažinsiu tekste humorą, ironiją, satyrą, sarkazmą.

Suvoksiu, kokios kalbinės raiškos priemonės padeda kurti komiškas situacijas.

Atpažinsiu anekdotą, žinosiu esminius jo požymius.

Atskleisiu pasakų paradoksus.

Vertinsiu skaitymą kaip asmeniškai svarbią veiklą.