Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Kelionė

MO nr.

2900

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

2.3. Sąmoningai skaityti, stebėti ir koreguoti savo suvokimą. Apmąstyti savo skaitymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.7. Skirti grožinio kūrinio pasakotojo ir veikėjo reiškiamus požiūrius.

2.1.17. Aptariant tekstus tinkamai vartoti sąvokas, nurodytas Turinio apimtyje.

2.3.2. Atsižvelgiant į tikslą pasirinkti tinkamą skaitymo būdą.

Mokymosi uždaviniai

Atpažinsiu kalbinės raiškos priemones ir paaiškinsiu jų paskirtį tekste.

Suprasiu istorinės literatūros tikslą.

Skaitydamas istorinės literatūros tekstus susipažinsiu su svarbiais praeities įvykiais.

Atpažinsiu tekstuose teigiamas vertybes.