Titulinis > Temos > Sustabdyta akimirka > „Lakštingalų slėny (iš Mantės dienoraščio)“

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

„Lakštingalų slėny (iš Mantės dienoraščio)“

MO nr.

159

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.2. Glaustai atpasakoti tekstą neiškreipiant teksto esmės.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.5. Suprasti, kad to paties teksto interpretacijos gali būti įvairios, svarbu, kad jos būtų pagrįstos tekstu.

2.1.15. Nurodyti veikėjų paveikslų kūrimo būdus.

2.1.16. Atpažinti tekste metaforą, ironiją, inversiją, pakartojimą, aliteracijas, asonansus, paaiškinti jų paskirtį ir prasmę.

2.1.17. Aptariant tekstus tinkamai vartoti sąvokas, nurodytas Turinio apimtyje.

Mokymosi uždaviniai

Nuosekliai atkursiu siužetą, neiškreipdamas filmo esmės.

Skirsiu kūrinio temą, problemą, idėją ir atpažinsiu filme teigiamas vertybes.

Remdamasis įvairiais šaltiniais charakterizuosiu veikėjus.

Lygindamas tekstus atpažinsiu dienoraščių autorių tikslus ir stiliaus skirtumus.

Įvardysiu naudotus tyrinėjimo būdus.

Parinksiu citatoms tinkamus teiginius.