Titulinis > Temos > Rimti pokštai > Naujieji laikai Čarlio Čaplino akimis

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Naujieji laikai Čarlio Čaplino akimis

MO nr.

2553

Gebėjimai

1.1. Nurodyti autoriaus tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti). Suformuluoti klausomo teksto temą, pagrindinę mintį, keliamas problemas, nurodyti pateikiamus argumentus. Atpažinti ironijos atvejus.

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

Žinios ir supratimas

1.1.4. Skirti temą, pagrindinę mintį ir problemą, teiginį ir įrodymą.

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.2. Glaustai atpasakoti tekstą neiškreipiant teksto esmės.

2.1.3. Atpažinti aiškiai išreikštus autoriaus tikslus, pvz., informuoti, apsvarstyti problemą, paaiškinti (dalykiškai ar siekiant sudominti), įtikinti.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.8. Skirti negrožinio teksto autoriaus ir jo cituojamuose šaltiniuose reiškiamus požiūrius.

2.1.11. Žinoti esminius literatūros rūšių ir kai kurių žanrų (apsakymo (novelės), romano, poemos, baladės, tragedijos, dramos, komedijos) požymius ir gebėti juos atpažinti.

Mokymosi uždaviniai

Nuosekliai atkursiu filmo fragmento siužetą.

Nusakysiu filmo fragmento temą, problemą, pagrindinę mintį.

Remdamasis filmo medžiaga charakterizuosiu veikėjus ir darysiu tinkamas išvadas.

Atpažinsiu žanrinius nebyliojo kino ir garsinio kino bruožus filmo fragmente.

Atpažinsiu kino meninės raiškos priemones.

Rasiu reikalingą informaciją.