Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Rašinys

MO nr.

2867

Gebėjimai

1.1. Nurodyti autoriaus tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti). Suformuluoti klausomo teksto temą, pagrindinę mintį, keliamas problemas, nurodyti pateikiamus argumentus. Atpažinti ironijos atvejus.

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

1.1.5. Pasižymėti svarbiausią informaciją.

3.3.3. Parengti tekstą tekstų rengykle, pasirinkti teksto maketą atsižvelgiant į rašymo tikslą.

Mokymosi uždaviniai

Mokėsiu rasti reikalingą informaciją.

Mokėsiu nagrinėti šaltinius.

Mokėsiu komponuoti tekstą pagal klausimo ir atsakymo modelį.