Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Rašinys

MO nr.

2238

Gebėjimai

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

Žinios ir supratimas

3.1.4. Skirti teksto tipus: pasakojimą, aprašymą, samprotavimą (aiškinimą, argumentavimą).

3.1.12. Komponuoti tekstą laikantis trinarės struktūros reikalavimų (įžanga, dėstymas, apibendrinimas).

3.1.15. Tinkamai komponuoti pastraipas (teiginys, argumentai).

Mokymosi uždaviniai

Išsakysiu savo požiūrį laikydamasis trinarės teksto struktūros reikalavimų.

Tinkamai komponuosiu pastraipas.

Argumentuosiu remdamasis patirtimi ir kitais šaltiniais.