Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Reklama

MO nr.

1562

Gebėjimai

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

Žinios ir supratimas

3.1.20. Vartoti emocinę, vertinamojo pobūdžio leksiką, liepiamosios ir tariamosios nuosakos veiksmažodžius, įvairias retorines priemones (retorinius klausimus, inversijas, pakartojimus) įtikinamojo pobūdžio tekstuose.

Mokymosi uždaviniai

Pasitelkdamas tinkamą kalbinę raišką sukursiu perskaitytos knygos reklamą bendraamžiams.