Titulinis > Temos > Spalvoti vėjai > „Slemas. Eilėraščio spalvos“

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

„Slemas. Eilėraščio spalvos“

MO nr.

2028

Gebėjimai

1.2. Vertinti klausomo teksto turinį ir raišką bei kalbėjimo kultūrą: remiantis nurodytais kriterijais, išsakyti savo požiūrį, jį argumentuoti.

1.7. Išsakyti savo nuomonę apie menkiau pažįstamus dalykus, vertinti, argumentuoti remiantis patirtimi ir kitais šaltiniais.

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

1.2.5. Atpažinti kalbėjimo toną (iškilmingas, neutralus, pajuokiamas, ironiškas), neutralią ir emociškai nuspalvintą leksiką, retorinius klausimus, sušukimus, pakartojimus. Paaiškinti jų paskirtį.

1.7.4. Siekiant įtikinti vartoti įvairias retorines figūras (klausimus, sušukimus, pakartojimus, laipsniavimą, inversiją), ironiją, įasmeninimus, emociškai nuspalvintus žodžius.

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.15. Nurodyti veikėjų paveikslų kūrimo būdus.

2.1.16. Atpažinti tekste metaforą, ironiją, inversiją, pakartojimą, aliteracijas, asonansus, paaiškinti jų paskirtį ir prasmę.

Mokymosi uždaviniai

Mokėsiu paaiškinti filmo sandarą.

Nusakysiu filmo temą, problemą, vertybes, pagrindinę mintį.

Remdamasis filmo medžiaga apibūdinsiu veikėjus ir padarysiu tinkamas išvadas.

Remdamasis filmo medžiaga įvertinsiu teiginių teisingumą.

Atpažinsiu poezijos kalbinės raiškos priemones.

Tinkamai vartosiu tekste neutralią ir emociškai nuspalvintą leksiką.