Titulinis > Temos > Savi stogai > Straipsnis

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Straipsnis

MO nr.

3725

Gebėjimai

1.10. Pasirinkti tinkamas pasirengimo kalbai ir kalbėjimo strategijas. Remiantis savo kalbėjimo veiklos stebėjimu ir kitų suteikta grįžtamąja informacija aiškintis, kurios iš taikytų rengimosi kalbėti ir kalbėjimo strategijų tinka vienai ar kitai problema

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

1.10.2. Paaiškinti iliustracinės medžiagos pateikimo būdus, aptarti balso panaudojimo galimybes.

3.1.4. Skirti teksto tipus: pasakojimą, aprašymą, samprotavimą (aiškinimą, argumentavimą).

3.1.7. Įterpti į pasakojimą meninių aprašymų (vietos, laiko, veikėjų). Nusakyti vyraujantį įspūdį ir tinkamai parinkti detales.

3.1.17. Skirti faktą ir nuomonę.

3.3.3. Parengti tekstą tekstų rengykle, pasirinkti teksto maketą atsižvelgiant į rašymo tikslą.

Mokymosi uždaviniai

Sukursiu fotoreportažą apie savų stogų grožį ir savitumą.

Mokėsiu parengti reportažą laikydamasis šiam žanrui būdingų reikalavimų.

Skirsiu istorinį faktą nuo meninės išmonės.