Titulinis > Temos > Rimti pokštai > Straipsnis „Pasakyk, iš ko juokiesi...“

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Straipsnis „Pasakyk, iš ko juokiesi...“

MO nr.

2577

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

2.3. Sąmoningai skaityti, stebėti ir koreguoti savo suvokimą. Apmąstyti savo skaitymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.6. Skirti faktą ir nuomonę.

2.1.17. Aptariant tekstus tinkamai vartoti sąvokas, nurodytas Turinio apimtyje.

2.3.2. Atsižvelgiant į tikslą pasirinkti tinkamą skaitymo būdą.

Mokymosi uždaviniai

Rasiu reikalingą informaciją.

Skirsiu tekste pateikiamus faktus ir autorės nuomonę, požiūrį.

Nusakysiu teksto temą, keliamas problemas, pagrindinę mintį.

Mokėsiu tinkamai argumentuoti pateikiamus teiginius.

Atpažinsiu skaitytojui poveikį darančias kalbinės raiškos priemones.