Titulinis > Temos > Praeities ornamentai > Užkeikta pilė

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Užkeikta pilė

MO nr.

2770

Gebėjimai

1.1. Nurodyti autoriaus tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti). Suformuluoti klausomo teksto temą, pagrindinę mintį, keliamas problemas, nurodyti pateikiamus argumentus. Atpažinti ironijos atvejus.

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

Žinios ir supratimas

1.1.4. Skirti temą, pagrindinę mintį ir problemą, teiginį ir įrodymą.

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.2. Glaustai atpasakoti tekstą neiškreipiant teksto esmės.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.11. Žinoti esminius literatūros rūšių ir kai kurių žanrų (apsakymo (novelės), romano, poemos, baladės, tragedijos, dramos, komedijos) požymius ir gebėti juos atpažinti.

2.1.12. Skirti literatūros tipus: istorinė, nuotykių, detektyvinė, komiškoji, fantastinė, žinoti esminius požymius.

2.1.15. Nurodyti veikėjų paveikslų kūrimo būdus.

Mokymosi uždaviniai

Nuosekliai atkursiu filmo siužetą.

Nurodysiu filmo temą, problemą, akcentuojamas vertybes, pagrindinę mintį.

Atpažinsiu žanrinius istorinio kūrinio bruožus.

Skirsiu istorinį faktą nuo meninės išmonės.

Teiginiams parinksiu tinkamus argumentus.

Įvertinsiu teiginių teisingumą.