Titulinis > Temos > Jausmų malūnai > „Žilvinas ir Eglė“

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

„Žilvinas ir Eglė“

MO nr.

1134

Gebėjimai

1.2. Vertinti klausomo teksto turinį ir raišką bei kalbėjimo kultūrą: remiantis nurodytais kriterijais, išsakyti savo požiūrį, jį argumentuoti.

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

Žinios ir supratimas

1.2.5. Atpažinti kalbėjimo toną (iškilmingas, neutralus, pajuokiamas, ironiškas), neutralią ir emociškai nuspalvintą leksiką, retorinius klausimus, sušukimus, pakartojimus. Paaiškinti jų paskirtį.

2.1.2. Glaustai atpasakoti tekstą neiškreipiant teksto esmės.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.11. Žinoti esminius literatūros rūšių ir kai kurių žanrų (apsakymo (novelės), romano, poemos, baladės, tragedijos, dramos, komedijos) požymius ir gebėti juos atpažinti.

2.1.13. Skirti autorių, pasakotoją, lyrinį Aš.

2.1.15. Nurodyti veikėjų paveikslų kūrimo būdus.

2.1.16. Atpažinti tekste metaforą, ironiją, inversiją, pakartojimą, aliteracijas, asonansus, paaiškinti jų paskirtį ir prasmę.

Mokymosi uždaviniai

Palyginsiu poetinio kūrinio ir pasakos siužetus.

Remdamasis filmo medžiaga apibūdinsiu veikėjus ir padarysiu tinkamas išvadas.

Paaiškinsiu filmo sandarą.

Paaiškinsiu muzikos paskirtį filme.

Skirsiu kūrinio temą, problemą, idėją ir atpažinsiu filme teigiamas vertybes.

Interpretuosiu reikšmingesnius kūrinio momentus (simbolinius vaizdus).