Titulinis > Mokymosi objektai

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Baladė

MO nr.

1407

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.3. Atpažinti aiškiai išreikštus autoriaus tikslus, pvz., informuoti, apsvarstyti problemą, paaiškinti (dalykiškai ar siekiant sudominti), įtikinti.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.6. Skirti faktą ir nuomonę.

2.1.15. Nurodyti veikėjų paveikslų kūrimo būdus.