Titulinis > Mokymosi objektai

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Intriga

MO nr.

263

Gebėjimai

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

3.1.1. Paaiškinti, kaip kalbinė raiška ir turinys priklauso nuo tikslo, adresato pasirengimo, situacijos.

3.1.5. Paaiškinti, kad pasakojimo įtampa kuriama vaizduojant konfliktišką situaciją, įterpiant veiksmo aplinkos aprašymų, kuriant intrigą: pateikiant užuominų apie nutiksiančius dalykus, kuriant netikėtas situacijas.

3.3.3. Parengti tekstą tekstų rengykle, pasirinkti teksto maketą atsižvelgiant į rašymo tikslą.

3.1.6. Suprasti, kad pasakojimo įtaigumą lemia veikėjų charakterių ryškumas. Žinoti įvairius veikėjų paveikslų kūrimo būdus: veikėjų dialogai, informatyvūs autoriaus žodžiai, meniniai veikėjų išvaizdos aprašymai, vidiniai monologai.

3.1.20. Vartoti emocinę, vertinamojo pobūdžio leksiką, liepiamosios ir tariamosios nuosakos veiksmažodžius, įvairias retorines priemones (retorinius klausimus, inversijas, pakartojimus) įtikinamojo pobūdžio tekstuose.

2.1.5. Suprasti, kad to paties teksto interpretacijos gali būti įvairios, svarbu, kad jos būtų pagrįstos tekstu.

3.3.2. Nurodyti, kokios strategijos gali būti taikomos įvairiais rašymo proceso etapais.