Titulinis > Mokymosi objektai

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Pasakojimas

MO nr.

3171

Gebėjimai

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

3.1.12. Komponuoti tekstą laikantis trinarės struktūros reikalavimų (įžanga, dėstymas, apibendrinimas).

3.3.3. Parengti tekstą tekstų rengykle, pasirinkti teksto maketą atsižvelgiant į rašymo tikslą.

3.3.2. Nurodyti, kokios strategijos gali būti taikomos įvairiais rašymo proceso etapais.

3.1.7. Įterpti į pasakojimą meninių aprašymų (vietos, laiko, veikėjų). Nusakyti vyraujantį įspūdį ir tinkamai parinkti detales.

3.1.4. Skirti teksto tipus: pasakojimą, aprašymą, samprotavimą (aiškinimą, argumentavimą).