Titulinis > Mokymosi objektai

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Psichologinė literatūra

MO nr.

817

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.11. Žinoti esminius literatūros rūšių ir kai kurių žanrų (apsakymo (novelės), romano, poemos, baladės, tragedijos, dramos, komedijos) požymius ir gebėti juos atpažinti.

2.1.15. Nurodyti veikėjų paveikslų kūrimo būdus.

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.2. Glaustai atpasakoti tekstą neiškreipiant teksto esmės.

2.1.5. Suprasti, kad to paties teksto interpretacijos gali būti įvairios, svarbu, kad jos būtų pagrįstos tekstu.

2.1.14. Paaiškinti aprašymų paskirtį pasakojime (pvz., veikėjo paveikslo, veiksmo aplinkos kūrimo priemonė).