Titulinis > Mokymosi objektai

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Reklama

MO nr.

1645

Gebėjimai

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

3.1.20. Vartoti emocinę, vertinamojo pobūdžio leksiką, liepiamosios ir tariamosios nuosakos veiksmažodžius, įvairias retorines priemones (retorinius klausimus, inversijas, pakartojimus) įtikinamojo pobūdžio tekstuose.

3.1.2. Rengiantis rašyti įvertinti adresato pasirengimą, numatyti jo lūkesčius ir atitinkamai reaguoti.

3.3.3. Parengti tekstą tekstų rengykle, pasirinkti teksto maketą atsižvelgiant į rašymo tikslą.