Titulinis > Mokymosi objektai

Veikėjas

Veikėjas – asmuo ar daiktas, kuris veikia literatūros kūrinyje. Dar vadinamas personažu, herojumi. Kūrinyje būna vienas, keli, keliolika ar daugiau veikėjų.

Pagal santykį su vaizduojama tikrove veikėjai gali būti tikroviški (Vinco Pietario Algimantas, Kristijono Donelaičio Slunkius), sąlyginiai (Garbė, Sąžinė, Laikas, kitos abstrakčios sąvokos), mitologiniai (dievai, nykštukai, laumės, raganos, velniai).

Pagal svarbumą veikėjai būna pagrindiniai, šalutiniai ir epizodiniai.

Veikėjai, pritariantys kilnioms idėjoms, ginantys jas, yra teigiami, o jas neigiantys, niekinantys – neigiami.