Titulinis > Mokytojo biblioteka > Skaitmeninio įsivertinimo įrankio „Voratinklis“ panaudojimo metodinės rekomendacijos ir sukūrimo žingsniai

Mokytojo biblioteka

Skaitmeninio įsivertinimo įrankio „Voratinklis“ panaudojimo metodinės rekomendacijos ir sukūrimo žingsniai

Įsivertinimo „voratinklis“ – vizualus grafinis veiklos rezultatų / pažangos (įsi)vertinimo būdas. Jis gali būti naudojamas:

   - darbui pamokoje (įsi)vertinti;

   - stebėti ir fiksuoti mokymosi pažangą ilgesnį laikotarpį.

„Voratinklio“ diagramą sudaro iš vieno centro nubrėžtos ašys, kurių skaičius atitinka vertinamų rodiklių (nuostatų, gebėjimų, žinių ir supratimo) skaičių. Vertinimo skalė ašyse rodo vertinamų rodiklių intensyvumą.

Naudojantis skaitmeniniu įrankiu „Voratinklis“ galima:

   - keisti diagramos ašių skaičių nuo 3 iki 8 ir vertinimo skalės intensyvumą nuo 1 iki 10;

   - peržiūrėti ir redaguoti sukurtas diagramas (maksimalus diagramų skaičius viename faile – 6);

   - sukurtas diagramas išsaugoti spausdintiniu (PDF) ar darbiniu (XML) formatais.

„Voratinklį“ įsivertinimui / įvertinimui gali panaudoti vienas mokinys, mokinių grupė ar mokytojas. Kuriuos gebėjimus vertins ir kokia vertinimo skale naudosis, mokiniai gali nuspręsti tardamiesi su mokytoju arba savarankiškai. Kad įsivertinimas būtų mokiniams suprantamas ir prasmingas, reikėtų su jais aptarti ir vertinimo kriterijus, ir pasirinktą vertinimo skalę. Tik gerai supratę, ką ir kaip įsivertins, mokiniai galės argumentuoti, kodėl pažymėjo vieną ar kitą vertinamo kriterijaus dydį. Kad vertinimas padėtų mokiniams ir mokytojui išsiaiškinti, ko ir kaip reikia mokytis toliau, labai svarbu skirti laiko mokinių sudarytiems „voratinkliams“ aptarti.

Skaitmeninio įsivertinimo įrankio „Voratinklis“ panaudojimo metodines rekomendacijos: Atsisiųsti PDF

Skaitmeninio įsivertinimo įrankio „Voratinklis“ sukūrimo žingsniai: Atsisiųsti PDF