Titulinis > Mokymosi objektai

Vienarūšių sakinio dalių su apibendrinamaisiais žodžiais skyryba

Kartais prieš vienarūšes sakinio dalis ar po jų būna žodis ar žodžių junginys, kuris apibendrina visų vienarūšių sakinio dalių turinį. Tokie žodžiai vadinami apibendrinamaisiais. Paprastai šie žodžiai yra bendri visų vienarūšių sakinio dalių pavadinimams. Nuo vienarūšių sakinio dalių apibendrinamojo žodžio vietos sakinyje priklauso skyryba.

Iliustracijos

826_1.png
826_2.png
826_3.png
826_4.png