Titulinis > Temos > Sustabdyta akimirka

Sustabdyta akimirka (nr.: 22)

Rašome dienoraščius, nes norime kalbėti apie tai, koks esi pats su savimi, išsakyti požiūrį į gyvenimą, fiksuoti dienos įvykius, todėl kiekvienas dienoraščio įrašas – lyg sustabdyta akimirka. Skaitydami knygų – Sju Taunsend (Sue Townsend) „Slaptas Adriano Moulo dienoraštis. Adriano Moulo brendimo kančios“ ir Anos Frank „Dienoraštis“ – ištraukas, klausydami rašytojos Sandros Bernotaitės samprotavimų apie dienoraštį, mokysitės daryti tekstą apibendrinančias išvadas, aptarti kalbinę tekstų raišką. Žiūrėdami filmą, sukurtą pagal Salomėjos Nėries dienoraščio ištraukas, susipažinsite su lyrikės asmenybe. Žaisdami žaidimą sužinosite, kiek daug yra knygų, parašytų dienoraščio forma. Kursite intriguojančius komiksus apie veikėjus, radusius svetimą dienoraštį, samprotausite, kodėl rašomi dienoraščiai, remdamiesi metodu „Šešios skrybėlės“ dienoraštyje aprašysite įvykius, kursite keliautojo dienoraštį, parengsite interviu su literatūrinio dienoraščio autoriumi, diskusiniame straipsnyje atskleisite savo požiūrį į tinklaraščius. O kad rašydami savuosius dienoraščius nedarytumėte rašybos ir skyrybos klaidų, mokysitės dalelyčių rašybos, vienarūšių sakinio dalių skyrybos.

Skaitau


Skaitysite dviejų dienoraščių – merginos ir vaikino – fragmentus. Tai ištraukos iš žinomų knygų: Anos Frank „Dienoraščio“ ir britų rašytojos Sju Taunsend (Sue Townsend) knygos „Slaptas Adriano Moulo dienoraštis. Adriano Moulo brendimo kančios“.
Peržiūrėta: 7387

Klausau


Dažnai girdime sakant, kad svarbu mokėti klausytis, kad gebėjimas klausytis – išmintingo žmogaus požymis. Kodėl vis dėlto verta klausytis kito? Galbūt taip sužinosime kažką nauja, reikšminga ir įdomaus apie pasaulį, kuriame gyvename, apie save? Paklausykite rašytojos Sandros Bernotaitės straipsnio „Kas yra...
Peržiūrėta: 4538

Žiūriu


Kartu su filmo veikėja Mante aplankysite poetės Salomėjos Nėries memorialinį muziejų ir vartydami dienoraščio puslapius susipažinsite su šios lyrikės asmenybe. Atlikdami užduotis aiškinsitės, kaip galima remiantis įvairiais šaltiniais charakterizuoti žmogų, suprasite, kodėl dienoraštis toks svarbus žmogaus...
Peržiūrėta: 2648

Rašau


Nekaitoma kalbos dalis dalelytė suteikia sakiniui papildomų atspalvių, todėl dažnai vartojama dienoraščiuose. Rašydami įgarsintus diktantus galėsite ne tik mokytis ar pakartoti dalelyčių ne, vis, gi, per rašybą, vienarūšių sakinio dalių skyrybą, bet ir daugiau sužinosite, apie ką rašoma dienoraščiuose...
Peržiūrėta: 9312

Atlikdami užduotis prisiminsite pagrindines ir antrininkes sakinio dalis, vienarūšes sakinio dalis ir jų skyrybą (pagal Salomėjos Nėries dienoraštį, Kristinos Gudonytės knygą „Blogos mergaitės dienoraštis“).
Peržiūrėta: 5731

Kuriu


Sukursite komiksą apie veikėjus, radusius svetimą dienoraštį. Atskleisite konfliktinę situaciją, kurdami intrigą.
Peržiūrėta: 3140

Pasinaudoję surinkta medžiaga apie žymaus keliautojo maršrutą, aplankytas vietas, susidariusias aplinkybes, patirtus įspūdžius, sukursite šio keliautojo dienoraščio įrašą.
Peržiūrėta: 2358

Dienoraštyje aprašysite svarbų įvykį ar problemą iš įvairių pozicijų panaudodami metodą „Šešios skrybėlės“.
Peržiūrėta: 2110

Naudodamiesi minčių žemėlapiu sudarysite samprotaujamojo tipo rašinio „Kodėl aš rašau dienoraštį?“ arba „Kodėl aš nerašau dienoraščio?“ planą, kuriame nurodysite pagrindinius teiginius ir argumentus.
Peržiūrėta: 1723

Sukursite interviu su literatūrinio dienoraščio autoriumi ar pasirinktu veikėju.
Peržiūrėta: 2774

Pagal susidarytą minčių žemėlapį sukursite samprotaujamąjį rašinį „Kodėl aš rašau dienoraštį?“ arba „Kodėl aš nerašau dienoraščio?“. Rašinyje nurodysite priežastis, jas paaiškinsite plačiau, savo nuomonę palyginsite su panašiai arba priešingai manančiųjų nuomonėmis.
Peržiūrėta: 2620

Parašysite diskusinį straipsnį, kuriame atskleisite savo požiūrį į internetinius tinklaraščius.
Peržiūrėta: 2220

Prisiminsite, kaip rašomi dalykiniai tekstai, ir mokysitės rašyti instrukciją, kurioje bendraamžiams paaiškinsite, kaip susikurti asmeninį tinklaraštį ir kaip juo naudotis.
Peržiūrėta: 3244

Žaidžiu


Ar galima skaityti svetimus dienoraščius? Nevalia! Tačiau visai kas kita – literatūriniai dienoraščiai. Žaisdami žaidimą „Kelionė" surasite atsakymus į vaikinams iškylančias problemas, praskleisite šydą, dengiantį merginų paslaptis, sužinosite, kuo ypatingas bendraamžio indėno pasaulis, suprasite, kad...
Peržiūrėta: 3418

Testas

Atlikdami testo užduotis galėsite pasitikrinti, kaip supratote temos mokymosi objektuose pateiktą medžiagą.

Peržiūrėta: 106