Dienos mokymosi objektas

Kalbos žinių taikymo užduotys

Rašau. Kalbos žinių taikymo užduotys

Atlikdami kalbos žinių taikymo užduotis pakartosite sakinio dalis, mokysitės sakinyje atpažinti ir skirti įterpinius.