Dienos mokymosi objektas

Minčių žemėlapis

Kuriu. Minčių žemėlapis

Naudodamiesi minčių žemėlapiu sudarysite samprotaujamojo rašinio planą, kuriame nurodysite temą, įvardysite pagrindinę mintį, problemą, pateiksite pagrindinius teiginius, argumentus.