Titulinis > Temos > Jausmų malūnai > Baladės grožis

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Baladės grožis

MO nr.

1387

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.3. Atpažinti aiškiai išreikštus autoriaus tikslus, pvz., informuoti, apsvarstyti problemą, paaiškinti (dalykiškai ar siekiant sudominti), įtikinti.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.6. Skirti faktą ir nuomonę.

2.1.15. Nurodyti veikėjų paveikslų kūrimo būdus.

Mokymosi uždaviniai

Skirsiu teksto pagrindinę mintį ir vertybes.

Skirsiu faktą ir nuomonę.

Žinosiu svarbiausius baladės, kaip lyrikos žanro, požymius ir gebėsiu juos atpažinti.

Atpažinsiu menines priemones ir paaiškinsiu, kokia jų paskirtis tekste.