Titulinis > Temos > Savi stogai > Domanto Razausko „Kalbos užkalbėjimas“ ir ansamblio „Atalyja“ daina „Leliumai“

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Domanto Razausko „Kalbos užkalbėjimas“ ir ansamblio „Atalyja“ daina „Leliumai“

MO nr.

3782

Gebėjimai

1.1. Nurodyti autoriaus tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti). Suformuluoti klausomo teksto temą, pagrindinę mintį, keliamas problemas, nurodyti pateikiamus argumentus. Atpažinti ironijos atvejus.

1.2. Vertinti klausomo teksto turinį ir raišką bei kalbėjimo kultūrą: remiantis nurodytais kriterijais, išsakyti savo požiūrį, jį argumentuoti.

1.3. Sąmoningai klausytis, pasirinkti tinkamas aktyvaus klausymo strategijas (nusiteikimas aktyviai klausytis, klausymosi tikslo paisymas, informacijos pasižymėjimas).

1.5. Tiksliai, aiškiai informuoti, nuosekliai, dalykiškai apibūdinti įvairius objektus, palyginti du objektus, paaiškinti procesą.

1.7. Išsakyti savo nuomonę apie menkiau pažįstamus dalykus, vertinti, argumentuoti remiantis patirtimi ir kitais šaltiniais.

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

1.1.2. Skirti kalbėjimo tikslus: informuoti, sudominti, įtikinti.

1.1.4. Skirti temą, pagrindinę mintį ir problemą, teiginį ir įrodymą.

1.2.5. Atpažinti kalbėjimo toną (iškilmingas, neutralus, pajuokiamas, ironiškas), neutralią ir emociškai nuspalvintą leksiką, retorinius klausimus, sušukimus, pakartojimus. Paaiškinti jų paskirtį.

1.3.1. Suprasti, kaip reikia klausytis (dėmesys žodžiams, kurie nukreipia į svarbią informaciją, pauzių reikšmė, pasižymėjimo svarba).

Mokymosi uždaviniai

Mokėsiu suformuluoti temą, pagrindinę mintį, nusakyti tikslus, skirti faktą ir nuomonę.

Mokėsiu argumentuoti teiginius, įvertinti išsakomas vertybines nuostatas, paaiškinti mintis, posakius, parinkti citatoms tinkamus teiginius.

Mokėsiu nuosekliai reikšti mintis, atpažinsiu atlikėjų nuotaikas, kalbančiojo intonacijas.

Atpažinsiu liaudies dainos žanrą, apibūdinsiu jos kalbinę ir muzikinę raišką.