Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Filmukai

MO nr.

4885

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.2. Glaustai atpasakoti tekstą neiškreipiant teksto esmės.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.5. Suprasti, kad to paties teksto interpretacijos gali būti įvairios, svarbu, kad jos būtų pagrįstos tekstu.

2.1.15. Nurodyti veikėjų paveikslų kūrimo būdus.

2.1.16. Atpažinti tekste metaforą, ironiją, inversiją, pakartojimą, aliteracijas, asonansus, paaiškinti jų paskirtį ir prasmę.

Mokymosi uždaviniai

Nurodysiu filmų temas, problemas, akcentuojamas vertybes, pagrindines mintis.

Remdamasis filmų medžiaga darysiu tinkamas išvadas.

Atpažinsiu metaforą ir ją paaiškinsiu.

Parinksiu teiginiams tinkamų argumentų.

Mokėsiu įvertinti, ar teiginiai yra teisingi.

Mokėsiu sukurti metaforų ir jas panaudoti aprašyme.