Titulinis > Temos > Žalias žmogus > Gamta ir žmogus apsakyme

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Gamta ir žmogus apsakyme

MO nr.

3532

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.7. Skirti grožinio kūrinio pasakotojo ir veikėjo reiškiamus požiūrius.

2.1.11. Žinoti esminius literatūros rūšių ir kai kurių žanrų (apsakymo (novelės), romano, poemos, baladės, tragedijos, dramos, komedijos) požymius ir gebėti juos atpažinti.

Mokymosi uždaviniai

Mokėsiu apibūdinti teksto veikėjus, nusakysiu jų reiškiamą požiūrį.

Atpažinsiu meninės raiškos priemones, nusakysiu jų vaidmenį tekste.

Rasiu reikalingą informaciją.

Teiginiams parinksiu tinkamus argumentus.

Nurodysiu teksto pagrindinę mintį, tikslą, vertybes.