Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Interviu

MO nr.

2902

Gebėjimai

2.2. Atsižvelgiant į mokymosi tikslą dirbti su skirtingo pobūdžio (taip pat ir įvairialypės informacijos) tekstais: savarankiškai susirasti kelis šaltinius ir informaciją nurodyta tema. Tinkamai ją atsirinkti, klasifikuoti. Vertinti šaltinius informatyvum

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

Žinios ir supratimas

2.2.2. Paaiškinti, kokiais būdais galima gauti rašytinės informacijos iš žmonių (anketa, interviu, laiškas ir kt.).

3.1.3. Vartoti tinkamas įvardžio formas, kreipinius, mandagumo formules rašant vyresniems, vengti šnekamosios kalbos žodžių, frazių oficialiose situacijose.

Mokymosi uždaviniai

Mokėsiu tinkamai pasižymėti ir atsirinkti informaciją, gautą pokalbio metu.

Imdamas interviu tinkamai vartosiu įvardžio formas, kreipinius, mandagumo formules.

Mokėsiu parengti interviu laikydamasis šiam žanrui būdingų reikalavimų.