Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Interviu

MO nr.

1513

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

2.2. Atsižvelgiant į mokymosi tikslą dirbti su skirtingo pobūdžio (taip pat ir įvairialypės informacijos) tekstais: savarankiškai susirasti kelis šaltinius ir informaciją nurodyta tema. Tinkamai ją atsirinkti, klasifikuoti. Vertinti šaltinius informatyvum

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.2.2. Paaiškinti, kokiais būdais galima gauti rašytinės informacijos iš žmonių (anketa, interviu, laiškas ir kt.).

3.1.3. Vartoti tinkamas įvardžio formas, kreipinius, mandagumo formules rašant vyresniems, vengti šnekamosios kalbos žodžių, frazių oficialiose situacijose.

Mokymosi uždaviniai

Mokėsiu taikyti interviu metodą informacijai apibendrinti, kad galėčiau parašyti diskusinį straipsnį.

Vartosiu tinkamas įvardžio formas ir kreipinius, mandagumo formules atsižvelgdamas į kalbėjimo situaciją ir pašnekovą.

Mokėsiu parengti interviu su mokyklos psichologu.