Titulinis > Temos > Spalvoti vėjai > Interviu su poetu

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Interviu su poetu

MO nr.

2187

Gebėjimai

1.1. Nurodyti autoriaus tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti). Suformuluoti klausomo teksto temą, pagrindinę mintį, keliamas problemas, nurodyti pateikiamus argumentus. Atpažinti ironijos atvejus.

1.2. Vertinti klausomo teksto turinį ir raišką bei kalbėjimo kultūrą: remiantis nurodytais kriterijais, išsakyti savo požiūrį, jį argumentuoti.

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

1.1.2. Skirti kalbėjimo tikslus: informuoti, sudominti, įtikinti.

1.1.4. Skirti temą, pagrindinę mintį ir problemą, teiginį ir įrodymą.

1.2.5. Atpažinti kalbėjimo toną (iškilmingas, neutralus, pajuokiamas, ironiškas), neutralią ir emociškai nuspalvintą leksiką, retorinius klausimus, sušukimus, pakartojimus. Paaiškinti jų paskirtį.

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.9. Suprasti, kad teksto raiška priklauso nuo tikslo (informuoti, paaiškinti, sudominti, įtikinti), adresato (suaugęs žmogus, jaunuolis, vaikas; gerai išmanantis temą, menkai išmanantis temą).

Mokymosi uždaviniai

Rasiu reikalingą informaciją remdamasis išklausytu interviu, įvertinsiu teiginių teisingumą.

Atidžiai klausydamasis interviu atpažinsiu ir pasakysiu, kokia išklausyto teksto tema, pagrindinė mintis, tikslai, vertybinės nuostatos.

Apibūdinsiu pašnekovo kalbėjimo toną, nuotaiką, skirsiu kalbėjimo tikslus.