Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Istorija

MO nr.

4105

Gebėjimai

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

3.3.2. Nurodyti, kokios strategijos gali būti taikomos įvairiais rašymo proceso etapais.

3.3.3. Parengti tekstą tekstų rengykle, pasirinkti teksto maketą atsižvelgiant į rašymo tikslą.

Mokymosi uždaviniai

Mokėsiu sukurti pasakojimą perkurdamas žinomus sakmių ar pasakų siužetus.

Mokėsiu sukurti pasakojimą naudodamasis mitologinių sakmių ir stebuklų pasakų kompozicija.