Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Istorija

MO nr.

1429

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.5. Suprasti, kad to paties teksto interpretacijos gali būti įvairios, svarbu, kad jos būtų pagrįstos tekstu.

Mokymosi uždaviniai

Remdamasis pasirinktu perskaityto kūrinio epizodu mokėsiu sukurti istoriją keisdamas veiksmo eigos atomazgą.