Titulinis > Temos > Rimti pokštai > Juokiamės su Juozu Erlicku

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Juokiamės su Juozu Erlicku

MO nr.

2564

Gebėjimai

1.1. Nurodyti autoriaus tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti). Suformuluoti klausomo teksto temą, pagrindinę mintį, keliamas problemas, nurodyti pateikiamus argumentus. Atpažinti ironijos atvejus.

1.2. Vertinti klausomo teksto turinį ir raišką bei kalbėjimo kultūrą: remiantis nurodytais kriterijais, išsakyti savo požiūrį, jį argumentuoti.

1.3. Sąmoningai klausytis, pasirinkti tinkamas aktyvaus klausymo strategijas (nusiteikimas aktyviai klausytis, klausymosi tikslo paisymas, informacijos pasižymėjimas).

1.4. Kalbėti atsižvelgiant į adresatą (pažįstami adresatai: jaunesni, bendraamžiai, suaugusieji) ir komunikavimo situaciją (oficiali ir neoficiali). Dažniausiai tinkamai pasirinkti kalbinę raišką ir turinį.

1.7. Išsakyti savo nuomonę apie menkiau pažįstamus dalykus, vertinti, argumentuoti remiantis patirtimi ir kitais šaltiniais.

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

1.1.2. Skirti kalbėjimo tikslus: informuoti, sudominti, įtikinti.

1.2.5. Atpažinti kalbėjimo toną (iškilmingas, neutralus, pajuokiamas, ironiškas), neutralią ir emociškai nuspalvintą leksiką, retorinius klausimus, sušukimus, pakartojimus. Paaiškinti jų paskirtį.

1.3.1. Suprasti, kaip reikia klausytis (dėmesys žodžiams, kurie nukreipia į svarbią informaciją, pauzių reikšmė, pasižymėjimo svarba).

1.4.3. Žinoti kai kurias adresato sudominimo priemones (pvz., citatos, patarlės, palyginimai, humoras).

Mokymosi uždaviniai

Rasiu reikalingą informaciją.

Atpažinsiu komizmo rūšis.

Atpažinsiu humoristinį kūrinį, žinosiu, kas lemia jo komizmą, mokėsiu tai paaiškinti.

Atpažinsiu kalbėjimo toną, retorinius klausimus, pakartojimus, nutylėjimus, palyginimus, metaforas, personifikacijas. Paaiškinsiu jų paskirtį.

Apibūdinsiu skirtingus meno kūrinius – grožinės literatūros ir muzikos. Juos palyginsiu, darysiu išvadas.