Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Kelionė

MO nr.

1108

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

2.3. Sąmoningai skaityti, stebėti ir koreguoti savo suvokimą. Apmąstyti savo skaitymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.13. Skirti autorių, pasakotoją, lyrinį Aš.

2.1.16. Atpažinti tekste metaforą, ironiją, inversiją, pakartojimą, aliteracijas, asonansus, paaiškinti jų paskirtį ir prasmę.

2.3.2. Atsižvelgiant į tikslą pasirinkti tinkamą skaitymo būdą.

Mokymosi uždaviniai

Rasiu reikalingą informaciją tekste.

Apibūdinsiu veikėjus.

Suprasiu detalių svarbą tekste.

Suvoksiu teksto vertybes.

Vertinsiu skaitymą kaip asmeniškai svarbią veiklą, leidžiančią patirti skaitymo malonumą.