Titulinis > Temos > Savi stogai > Kelionė

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Kelionė

MO nr.

3809

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

2.3. Sąmoningai skaityti, stebėti ir koreguoti savo suvokimą. Apmąstyti savo skaitymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.17. Aptariant tekstus tinkamai vartoti sąvokas, nurodytas Turinio apimtyje.

2.3.2. Atsižvelgiant į tikslą pasirinkti tinkamą skaitymo būdą.

Mokymosi uždaviniai

Suprasiu, kokios kalbinės raiškos priemonės padeda perteikti kraštovaizdžio savitumą.

Mokėsiu atskleisti kalbančiojo emocinį ryšį su kalba.

Rasiu reikiamą informaciją tekste.