Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Kelionė

MO nr.

4138

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.17. Aptariant tekstus tinkamai vartoti sąvokas, nurodytas Turinio apimtyje.

Mokymosi uždaviniai

Mokėsiu paaiškinti alegorijos prasmę.

Suprasiu ir mokėsiu paaiškinti aforistinius posakius.

Atpažinsiu tekstuose teigiamas visuotines vertybes.