Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Kelionė

MO nr.

2340

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.13. Skirti autorių, pasakotoją, lyrinį Aš.

2.1.16. Atpažinti tekste metaforą, ironiją, inversiją, pakartojimą, aliteracijas, asonansus, paaiškinti jų paskirtį ir prasmę.

2.1.17. Aptariant tekstus tinkamai vartoti sąvokas, nurodytas Turinio apimtyje.

Mokymosi uždaviniai

Atpažinsiu kalbinės raiškos priemones, suprasiu, ko jos suteikia tekstui.

Skirsiu autorių ir lyrinį Aš, gebėsiu jį apibūdinti.

Mokėsiu nusakyti teksto temą, vertybes, nuotaiką, erdvę, laiką.

Vertinsiu skaitymą kaip asmeniškai svarbią veiklą.