Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Kelionė

MO nr.

4524

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.16. Atpažinti tekste metaforą, ironiją, inversiją, pakartojimą, aliteracijas, asonansus, paaiškinti jų paskirtį ir prasmę.

2.1.17. Aptariant tekstus tinkamai vartoti sąvokas, nurodytas Turinio apimtyje.

Mokymosi uždaviniai

Rasiu tekste reikalingą informaciją.

Darysiu apibendrinamąsias išvadas.

Išsiaiškinsiu, kaip kalbinės raiškos priemonėmis kuriama prasmė, siekiama tam tikro įspūdžio.