Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Kelionė

MO nr.

3323

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

2.3. Sąmoningai skaityti, stebėti ir koreguoti savo suvokimą. Apmąstyti savo skaitymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.3. Atpažinti aiškiai išreikštus autoriaus tikslus, pvz., informuoti, apsvarstyti problemą, paaiškinti (dalykiškai ar siekiant sudominti), įtikinti.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.17. Aptariant tekstus tinkamai vartoti sąvokas, nurodytas Turinio apimtyje.

2.3.2. Atsižvelgiant į tikslą pasirinkti tinkamą skaitymo būdą.

Mokymosi uždaviniai

Mokėsiu daryti teksto visumą apibendrinančias išvadas: įvardyti teksto temą, tikslą, pagrindinę mintį, tekstuose teigiamas vertybes.

Suprasiu, kaip tekstuose kuriama perkeltinė prasmė.

Mokėsiu rasti reikiamą informaciją tekste.