Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Langas

MO nr.

3300

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

Žinios ir supratimas

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.11. Žinoti esminius literatūros rūšių ir kai kurių žanrų (apsakymo (novelės), romano, poemos, baladės, tragedijos, dramos, komedijos) požymius ir gebėti juos atpažinti.

2.1.15. Nurodyti veikėjų paveikslų kūrimo būdus.

2.1.16. Atpažinti tekste metaforą, ironiją, inversiją, pakartojimą, aliteracijas, asonansus, paaiškinti jų paskirtį ir prasmę.

3.1.1. Paaiškinti, kaip kalbinė raiška ir turinys priklauso nuo tikslo, adresato pasirengimo, situacijos.

3.1.4. Skirti teksto tipus: pasakojimą, aprašymą, samprotavimą (aiškinimą, argumentavimą).

Mokymosi uždaviniai

Nurodysiu filmo temą, problemą, akcentuojamas vertybes, pagrindinę mintį.

Atpažinsiu žanrinius didaktinio kūrinio bruožus.

Rasiu reikalingą informaciją.

Teiginiams parinksiu tinkamus argumentus.

Įvertinsiu teiginių teisingumą.