Titulinis > Temos > Laimės formulė > Literatūrinė pasaka apie laimę

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Literatūrinė pasaka apie laimę

MO nr.

4136

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.13. Skirti autorių, pasakotoją, lyrinį Aš.

2.1.17. Aptariant tekstus tinkamai vartoti sąvokas, nurodytas Turinio apimtyje.

Mokymosi uždaviniai

Skirsiu teksto temą, problemas, pagrindinę mintį.

Rasiu reikalingą informaciją tekste, ją apmąstysiu, grupuosiu.

Nusakysiu teksto idėjas, jame teigiamas vertybes.

Rasiu nurodytus kūrinio siužeto elementus.

Darysiu visumą apibendrinančias išvadas.

Mokėsiu palyginti skirtingų rūšių – poezijos ir prozos – tekstus, nusakysiu jų panašumus.